Siapakah Orang Ketiga dari Golongan Assabiqunal Awwalun?

Diposting pada

Jawaban

Orang ketiga dari golongan Assabiqunal Awwalun adalah Saidina Utsman bin Affan. Dia adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menjadi Khalifah setelah terjadinya peristiwa Karbala.

Penjelasan Lengkap

Saidina Utsman bin Affan adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kaya raya dan ganteng. Dia juga dikenal sebagai salah satu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan menjadi salah satu teman yang terbaik.

Selama pentadbiran Abu Bakar dan Umar, Saidina Utsman memainkan peranan penting sebagai saudagar dan melabur pelbagai kegiatan amal. Dia juga dipilih sebagai salah satu penghuni syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Pada zaman pentadbiran Abu Bakar, Umar dan Utsman, Islam berkembang pesat dan meletakkan asas yang kukuh untuk umat Islam.

Setelah kematian Khalifah Umar bin Khattab di Khalifah, Saidina Utsman bin Affan ditunjuk sebagai penggantinya. Dia memerintah selama 12 tahun dan dianggap sebagai pemimpin yang baik dan adil. Namun, dia menemui kematian tragis apabila dia dicekik oleh pemberontak pada tahun 656M.

Kematian Saidina Utsman dianggap sebagai satu peristiwa penting dalam sejarah umat Islam dan telah membuka ruang kepada perang saudara yang terkenal sebagai Fitnah besar. Peristiwa ini terhasil dara daripada perbedaan pendapat dan kepentingan peribadi para penguasa pada masa itu yang menyebabkan disharmoni dalam darul Islam.

Kebijaksanaan dan kesederhanaan Saidina Utsman telah diingati sehingga hari ini. Dia terkenal dengan pelbagai amalan kebaikan yang diamalkan dalam kehidupannya seperti menolong orang miskin yang memerlukan pertolongan, membelanjakan wang untuk membina masjid, dan memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan.

Kejatuhan Saidina Utsman disebabkan oleh kelompok golongan muda yang merasa hak dan privasi mereka telah dinafikan pada masa jajahan Utsman. Pemberontakan mereka itu dikenali sebagai Gerakan Khawarij.

Soal Jawab

Siapa yang menjadi orang ketiga dari golongan Assabiqunal Awwalun?

Orang ketiga dari golongan Assabiqunal Awwalun adalah Saidina Utsman bin Affan.

Apakah amalan kebaikan yang diamalkan oleh Saidina Utsman?

Saidina Utsman terkenal dengan amalan kebaikan seperti menolong orang miskin, membelanjakan wang untuk membina masjid, dan memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan.

Apa yang menyebabkan kematian Saidina Utsman?

Saidina Utsman telah menemui kematian tragis apabila dia dicekik oleh pemberontak pada tahun 656 AD.

Kesimpulan

Saidina Utsman bin Affan terkenal dengan kebijaksanaan dan kesederhanaannya semasa memerintah sebagai khalifah. Dia juga dikenali sebagai salah satu teman yang terbaik oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun kejatuhan Saidina Utsman disebabkan oleh perbedaan pendapat dan kepentingan peribadi, amalan kebaikannya masih diingati hingga hari ini. Dia memberikan contoh teladan dalam memperjuangkan kebaikan dan menyokong semua golongan orang tanpa mengira bangsa dan pangkat.